NGHỊ QUYẾT - Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chổ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

NGHỊ QUYẾT - Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chổ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số kí hiệu 4
Bắt đầu lấy ý kiến 24/05/2022
Kết thúc lấy ý kiến 23/06/2022
Trạng thái Chưa thông qua
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Khác

Nội dung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH TÂY NINH

 

 Số:         /2022/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             

 

       Tây Ninh, ngày        tháng     năm 2022

                                       [Dự thảo]

NGHỊ QUYẾT

Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chổ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

KHÓA…..   - KỲ HỌP THỨ…..

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cư trú năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú;

          Xét Tờ trình số ……..TTr-UBND- … ngày …tháng  năm 2022  của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chổ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra số     /BC-HĐND ngày ….tháng  …năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

          Điều 1. Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chổ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 8 msàn/người.

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2Giao thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa….kỳ họp thứ…..thông qua ngày     tháng      năm 2022 và có hiệu lực từ ngày    tháng             ……. năm 2022./.

Nơi nhận:

- UBTVQH, Chính phủ;

- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Công an;

- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh;

- Các sở: Tư pháp, Tài chính, Công an;

 Cục thống kê;

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Cổng báo tỉnh, Trang tin HĐND tỉnh;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

  

 File đính kèm

  Ý kiến bạn đọc

Các văn bản cùng thể loại "Nghị quyết"

điện thoại đường dây nóng
hộp thư điện tử
hộp thư phòng chống tham nhũng
cong khai minh bach
gop y du thao
cải cách thủ tục hành chính
hỏi đáp
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay1,150
  • Tháng hiện tại25,574
  • Tổng lượt truy cập904,229
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây