Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

Thứ ba - 17/10/2023 20:29

Quyết định số 3733/QĐ-BCA ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy trình xác minh nội bộ đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an