Văn bản Quy phạm Pháp luật
71/2012/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
71/2012/NĐ-CP 
Ban hành:
31/12/2011 
Người ký:
Nguyễn Tấn Dũng 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
11/10/2012 
Trích yếu:
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
Nội dung Tập tin Đính kèm: