Văn bản Quy phạm Pháp luật
04/2010/TT-BTTTT 
Số Ký hiệu:
04/2010/TT-BTTTT 
Ban hành:
19/01/2010 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
19/01/2010 
Trích yếu:
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, đề nghị danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục thực hiện giám định và áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: