Văn bản Quy phạm Pháp luật
97/2008/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
97/2008/NĐ-CP 
Ban hành:
28/08/2008 
Người ký:
Nguyễn Tấn Dũng 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet 
Nội dung Tập tin Đính kèm: