Văn bản Quy phạm Pháp luật
25/2011/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
25/2011/NĐ-CP 
Ban hành:
04/06/2011 
Người ký:
Nguyễn Tấn Dũng 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
04/06/2011 
Trích yếu:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông 
Nội dung Tập tin Đính kèm: