Văn bản Quy phạm Pháp luật
03/2011/TT-BTTTT  
Số Ký hiệu:
03/2011/TT-BTTTT  
Ban hành:
04/01/2011 
Người ký:
Nguyễn Thành Hưng 
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
04/01/2011 
Trích yếu:
Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 
Nội dung Tập tin Đính kèm: