Văn Bản Dự Thảo
Góp ý văn bản -Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Văn bản của UBND tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Góp ý văn bản 
-Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh 

* Mọi ý kiến góp ý vui lòng gửi vào địa chỉ hộp thư điện tử trandainghiep43@gmail.com hoặc góp ý trực tiếp bên dưới và số điện thoại 0918176065. 
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
13/11/2018 13/12/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý