Văn Bản Dự Thảo
Góp ý văn bản về nội dung: Ban hành quyết định Quy định mức bồi dưỡng khi được huy động tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự đối với lực lượng Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Góp ý văn bản 
Ban hành quyết định Quy định mức bồi dưỡng khi được huy động tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự đối với lực lượng Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

* Mọi ý kiến góp ý vui lòng gửi vào địa chỉ hộp thư điện tử trandainghiep43@gmail.com hoặc góp ý trực tiếp bên dưới và số điện thoại 0918176065. 
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
31/08/2018 30/09/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý