Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1NGHỊ QUYẾT- Thông qua quy định diện tích tối thiểu đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết971NGHI QUYET HDND_Ban chinh.doc07/12/2021
2QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh421QĐ ban hành Quy định an toàn PCCC nhà ở hộ kinh doanh.pdf15/10/2021
3Quy định an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy định35Quy định an toan PCCC nha ở kinh doanh.pdf15/10/2021
4QUY CHẾ: Tổ chức và hoạt động Tổ dân cư tự quản33QC TO CHUC HOAT DONG TO DAN CU TU QUAN 874.pdf05/12/2020
5Góp ý - Dự thảo quy định chế độ Công cụ hỗ trợ BVDPQuy định297Dự thảo quy định chế độ Công cụ hỗ trợ BVDP.pdf20/08/2020
6Quy định tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng BVDPQuy định2951dự thảo về BVDP.pdf20/08/2020
7Góp ý văn bản -Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh Văn bản của UBND tỉnh Tây Ninh864Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định về tổ chức, chế độ chính sách.pdf13/12/2018
8Góp ý văn bản về nội dung: Ban hành quyết định Quy định mức bồi dưỡng khi được huy động tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự đối với lực lượng Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Văn bản quy phạm pháp luật277QD-UBND TINH TAY NINH.pdf30/09/2018
9Góp ý văn bản - Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của lực lượng Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 52Van ban gop y.pdf27/08/2018