DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI TRỰC BAN ​CÁC ĐƠN VỊ
TRỰC THUỘC CÔNG AN TÂY NINH

ĐƠN VỊSỐ ĐIỆN THOẠI
    Đường dây nóng Công an Tây Ninh066.3861555
    Tổng đài Công an Tây Ninh​066.3861330
    Phản ứng nhanh113
066.3861252​
    Chữa cháy, Cứu hộ, cứu nạn114
​066.3822014​
    Thanh tra công an Tây Ninh066.3861406
    Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội066.3822001
    Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Ma tuý066.3822557
    Phòng cảnh sát truy nã tội phạm066.3943561
    Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ066.3827173
    Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường066.3861472
    Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội066.3861184
    Phòng cảnh sát giao thông066.3861451
    Công an Thị xã066.3822105
    Công an huyện Hòa Thành066.3841013
    Công an huyện Trảng Bàng066.3883013
    Công an huyện Gò Dầu066.3853126
    Công an huyện Bến Cầu066.3876013
    Công an huyện Châu Thành066.3782013
    Công an huyện Tân Biên066.3784013
    Công an huyện Tân Châu066.3785013
    Công an huyện Dương Minh Châu066.3877013