Đảng Đoàn Thể
 
Hưởng ứng Chiến dịch "Hành quân xanh" năm 2022, Chương trình "Ngày Chủ nhật xanh" và ngày Môi trường thế giới 05/6/2022, sáng ngày 03/6/2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức Hoạt động "Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ" tại Ban An ninh Trung ương cục miền Nam. Hoạt động đã thu hút trên 50 đoàn viên, hội viên tham gia, tiến hành trồng, chăm sóc trên 1.000 cây xanh tại Ban An ninh Trung ương cục miền Nam, góp phần tăng cường bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện Đề án phủ xanh 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động với mục đích nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, tài nguyên "xanh" của các bạn đoàn viên, hội viên, tạo sự lan toả mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ môi trường với những hành động cụ thể, thiết thực.
 
CỤM THI ĐUA SỐ 8 – ĐOÀN THANH NIÊN BỘ CÔNG AN TRAO TẶNG KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN XÂY DỰNG NHÀ NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI” TẠI TÂY NINH. “Phong trào thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” là một trong những phong trào lớn của tuổi trẻ Công an cả nước do Đoàn thanh niên Bộ Công an phát động.
 
BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH LẦN 2 NĂM 2022
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
"TẾT TRỒNG CÂY NHỚ ƠN BÁC HỒ"Hoạt động ĐoànTin"TẾT TRỒNG CÂY NHỚ ƠN BÁC HỒ"/PublishingImages/2022-06/Doan_Key_10062022090744.png
Hưởng ứng Chiến dịch "Hành quân xanh" năm 2022, Chương trình "Ngày Chủ nhật xanh" và ngày Môi trường thế giới 05/6/2022, sáng ngày 03/6/2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức Hoạt động "Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ" tại Ban An ninh Trung ương cục miền Nam.
Hoạt động đã thu hút trên 50 đoàn viên, hội viên tham gia, tiến hành trồng, chăm sóc trên 1.000 cây xanh tại Ban An ninh Trung ương cục miền Nam, góp phần tăng cường bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện Đề án phủ xanh 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.
Hoạt động với mục đích nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, tài nguyên "xanh" của các bạn đoàn viên, hội viên, tạo sự lan toả mạnh mẽ  về trách nhiệm bảo vệ môi trường với những hành động cụ thể, thiết thực.
6/10/2022 10:00 AMYesĐã ban hành
CỤM THI ĐUA SỐ 8 – ĐOÀN THANH NIÊN BỘ CÔNG AN TRAO TẶNG KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN XÂY DỰNG NHÀ NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI” TẠI TÂY NINHHoạt động ĐảngTinCỤM THI ĐUA SỐ 8 – ĐOÀN THANH NIÊN BỘ CÔNG AN TRAO TẶNG KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN XÂY DỰNG NHÀ NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI” TẠI TÂY NINH/PublishingImages/2022-03/doan_Key_31032022143521.jpg
CỤM THI ĐUA SỐ 8 – ĐOÀN THANH NIÊN BỘ CÔNG AN TRAO TẶNG KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN XÂY DỰNG NHÀ NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI” TẠI TÂY NINH.
“Phong trào thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” là một trong những phong trào lớn của tuổi trẻ Công an cả nước do Đoàn thanh niên Bộ Công an phát động.
3/31/2022 3:00 PMYesĐã ban hành
BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH LẦN 2 NĂM 2022Hoạt động ĐảngTinBẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH LẦN 2 NĂM 2022/PublishingImages/2022-03/cropUntitled_Key_31032022144011.jpg
BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH LẦN 2 NĂM 2022
3/31/2022 3:00 PMYesĐã ban hành